Kuchyňské studio GABON spol. s r. o.  |  Vohnoutova 2,  Brno – Bohunice  | Tel.: 547 246 332   |  E-mail: info@gabon.cz

Zpět na úvodní stranu

Elektrikářské práce

Ve většině případů je nutné udělat, pro novou kuchyň, nové rozvody včetně rozvodnice. Každý větší spotřebič, by měl mít samostatné jištění (o rozvržení jističů by měla rozhodnout odborná elektrikářská firma, dle platných norem). Do kuchyňské linky se standardně vedou rozvody ve dvou větvích. Horní větev většinou pro digestoř, MWT a osvětlení, spodní větev pro ostatní. Horní větev táhněte vodorovně ve výšce dané kótou zásuvek, nebo nad ní (nikdy ne pod ní). Pokud není možné rozvody zasekat, veďte je v liště. Spodní větev musí být vedena ve výšce 0 až 80 cm, v případě použití hlubší pracovní desky a 0 až 10 cm v případě použití standardní pracovní desky o hloubce 60 cm. Rozvody není nutné zasekávat, je možno je vést v lištách. Vývody vedené v obkladu mezi spodními a horními skříňkami, musí být vždy zasekány do zdi! Zásuvky a vypínače v obkladu:

 1- Keramický obklad: Krabičky pro keramický obklad osaďte tak, ať vyčnívají ze zdi na tloušťku obkladu. Po nalepení keramického obkladu krabičky osaďte strojky a zprovozněte.

2- Umakartová obložka: V tomto případě neosazujte do zdi krabičky, pouze vysekejte v požadovaném prostoru kapsy o hloubce cca 5 cm a z nich nechte čnít dostatečné množství kabelu. (Kapsy vysekejte v dostatečné velikosti pro jedno, dvoj či troj zásuvku). Do obložkové desky vloží naši montážníci sádrokartonové krabičky a drát protáhnou ven. Osazení strojků je možné až po dokončení montáže linky.

3- Skleněná obložka: V případě použití skleněné obložky osaďte krabičky zároveň se stěnou. Krabičky strojky neosazujte! Osazení je možno provádět až po dokončení linky.

4- Obložka z umělého kamene: V případě použití obložky z umělého kamene, platí stejná pravidla jako u skleněné obložky.

5- Obložka z přírodního kamene: V případě použití obložky z přírodního kamene, platí stejná pravidla jako u umakartové obložky. Veškeré zásuvky a vypínače, s výjimkou těch v obložkách, musí být osazeny a zprovozněny ještě před montáží kuchyňské linky. K nově provedeným elektrorozvodům je vhodné si vyžádat revizní zprávu.

Elektrikář